‎‎ ‎‎ مهندسی صنايع نوين

پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران ، پايگاه گسترده اينترنتي فارسي‌زبان مهندس مصطفي هاشم‌‌زاده در حوزه مهندسي صنايع

 
 

پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران

 

د - ب :واحدهاي پشتيباني رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا

واحدهاي پشتيباني را به نوعي مي‌توان با واحدهاي اصلي و نيز واحدهاي پايه و سرويس در دانشگاههاي ايراني معادل قلمداد نمود . اين واحدها عبارتند از :

 

نام درس

تعداد واحد

شيمي عمومي يك

4 واحد

شيمي عمومي دو

4 واحد

مباني مهندسي برق

4 واحد

آمار و احتمال مهندسي

3 واحد

سمينار

1 واحد

هندسه تحليلي و جبر دو

4 واحد

هندسه تحليلي و جبر سه

4 واحد

مقدمه‌اي بر جبر خطي

4 واحد

رياضيات چند متغيره يك

3 واحد

رياضيات چند متغيره دو

3 واحد

معادلات ديفرانسيل

4 واحد

استاتيك برداري

3 واحد

مقاومت مصالح

3 واحد

نقشه‌كشي مهندسي يك

3 واحد

مقدمه‌اي بر سيستمهاي يكپارچه ساخت كامپيوتري

4 واحد

علوم و مهندسي مواد

3 واحد

فيزيك عمومي دو

3 واحد

فيزيك عمومي سه

4 واحد

واحدهاي اختياري علوم مهندسي

7 واحد

 

 

 

د – ج : واحدهاي عمومي رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا

آخرين دسته دروس ، دروس عمومي هستند كه مشتمل بر شصت و هشت واحد درسي را شامل مي‌گردند . بسيار ديده‌ايم كه دانشجويان ايراني از واحدهاي عمومي دوره تحصيلي خود ناراضي بوده و چنين گمان مي‌كنند كه نظير اين دروس تنها در دانشگاههاي ايراني ارائه مي‌گردند ؛ اين ، تصوري خام‌انديشانه و ناشي از عدم آگاهي نسبت به واحدهاي درسي در دانشگاههاي خارج از كشور است كه چنين ذهنيتي را ايجاد نموده است . اگر چه انتقاد بسياري از سوي نگارنده نسبت به واحدهاي عمومي ارائه شده در دانشگاههاي ايراني و بويژه محتوا و منابع درسي آنها وارد است اما در ضرورت وجودي آنها ترديدي نيست كه هر كشوري نيازمند آموزش تعاليم ديني ، اجتماعي ، فرهنگي و تاريخي خويش به دانشجويانش است ؛ آنچه مورد نقد است كارايي واحدهاي عمومي موجود در دانشگاههاي كشور و ترديد نگارنده در برآورده شدن اهداف در نظر گرفته شده از ارائه اين واحدهاست كه لازم است مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گيرد كه صد البته نيازمند فرصت ديگريست .

در دانشكده مهندسي دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا دروس عمومي در پنج ناحيه موسوم به A,B,C,D,E تقسيم‌ شده‌اند كه البته دروس هركدام از آنها در دپارتمانهاي مختلف متفاوت است ؛ در دپارتمان مهندسي صنايع و ساخت ، اين نواحي بدين صورت وضع گرديده‌اند :

 

ناحيه A

نام درس

تعداد واحد

انگليسي سال اول

4 واحد

اختياري

4 واحد

اختياري

4 واحد

 

 

ناحيه B

نام درس

تعداد واحد

هندسه تحليلي و جبر يك

4 واحد

فيزيك عمومي يك و آزمايشگاه

4 واحد

آزمايشگاه فيزيك عمومي دو

1 واحد

علوم زيست محيطي

3 واحد

دانش و فناوري

4 واحد

 

 

ناحيه C

نام درس

تعداد واحد

هنرهاي زيبا

4 واحد

فلسفه و تمدن

4 واحد

زبان و ادبيات خارجي

4 واحد

اصول اخلاقي در فناوري و علوم كاربردي

4 واحد

 

 

ناحيه D

نام درس

تعداد واحد

مقدمه‌اي بر دولت آمريكا و تاريخ ايالات متحده

4 واحد

مباني اقتصاد

4 واحد

اختياري

4 واحد

 

 

ناحيه E

نام درس

تعداد واحد

اختياري

4 واحد

 

 

سخن پاياني :

در اين دست مقالات كه به معرفي دانشكده‌هاي مهندسي صنايع دانشگاههاي خارج از كشور مي‌پردازيم ، هدف نگارنده پيش از هر چيز و بيش از هر چيز ارتقاي سطح آموزشي دانشگاههاي ايراني از طريق آشنايي با متدهاي نوين آموزش در ديگر كشورهاي صنعتي مي‌باشد و در كنار آن ، باز نمودن پنجره‌اي رو به آن سوي مرزهاي كشورمان براي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان مهندسي صنايع تا با ديدي باز و انديشه‌اي روشن به كسب دانش و فراگيري علوم موردنياز كشور بپردازند و آگاه باشند كه همقطارانشان در ساير كشورها و بويژه ملل مترقي در چه راهي گام برمي‌دارند تا بتوانند همدوش آنان و چه بسا پيشروتر از آنان در عرصه‌هاي گوناگون صنعت و خدمات كشورمان ايران به تلاش و تكاپويي بالنده و سازنده همت گمارند . لذا بديهيست كه تشريح ماهيت دانشگاههاي خارجي به معناي تحسين كوركورانه آنان و يا تبليغ دولتهاي مطبوعشان به شمار نمي‌رود كه ايران و ايراني مدتهاست ديگر فرصتي براي تقليد كوركورانه ، خود باختگي و غربزدگي ندارد ؛ با آرزوي سربلندي روزافزون براي اين مرز پرگهر ...  

  

 

مديريت كيفيت

مهندسي مجدد

مهندسي معكوس

الگوبرداري

شش سيگما

مهندسي ارزش

تفكر ناب


NEW !

مهندسي صنايع نوين

مهندسي صنايع نوين ، آموزه‌هاي مهندسي صنايع براي دانشجويان ، كارشناسان و مهندسين صنايع ، به قلم مهندس مصطفي هاشم‌ زاده


 

توليد ناب

سازمانهاي يادگيرنده

TRIZ

مديريت پروژه

مديريت ريسك

مديريت استراتژيك

مديريت منابع انساني

مديريت زنجيره تامين

ERP

تئوري بهينه‌سازي

تحقيق در عمليات

هيوريستيك‌ها

مهندسي فاكتورهاي انساني

مديريت دانش

تعميرات و نگهداري


 

 

 


صفحه اصلي
مديريت وبلاگ
راهنماي وبلاگفهرست مراجع


تعريف‌شناسي مهندسي صنايعتاريخ‌‌شناسي مهندسي صنايعاصول‌‌‌شناسي مهندسي صنايعگرايش‌‌‌شناسي مهندسي صنايعواژه‌‌‌شناسي مهندسي صنايعنرم‌افزار‌‌‌شناسي مهندسي صنايعحوزه‌‌‌شناسي مهندسي صنايع


NEW ! مديريت پروژه نوين

مديريت پروژه نوين ، آموزه‌هاي مديريت پروژه براي دانشجويان ، كارشناسان و مديران پروژه ، به قلم مهندس مصطفي هاشم ‌زاده


لينكهاي برگزيده

سايت تخصصي مهندسي صنايع
بتسا : مهندسي صنايع ، نرم‌افزار و مقالات
مطالب جالب پيرامون مديريتمباحث سيستمهاي نتمدل مديريت موفقمهندسان نت ايرانمديريت استراتژيكوبلاگ عليرضا مجاهديمديريت صنعتينظريه بازيهابه انديشكارامدIT + IEآهنگ صنعتمديريت برتراميد به كايزندروس آموختهمهندسي صنايع تهران شمالانجمن علمي پيام‌نور كرمانشاهخدمات مهندسي بهينه پرتوانهسته علمي دانشجويان مهندسي صنايع دانشگاه امام حسين


 

بازآوري مطالب در نشريات كاغذي و الكترونيكي داخل كشور ، با ذكر نام منبع و نويسنده ، بلامانع مي‌باشد

طراح قالب : پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران

          پست الكترونيكي مهندس هاشم‌زاده     /     

Designed by Mr. Mustafa Hashemzadeh